Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Programma Rechtsgeleerdheid

Eerst volgt u drie zogenaamde 'voorsorteervakken': de B1-vakken Inleiding in de rechtswetenschap (9 EC), Inleiding internationaal recht (5 EC) en Inleiding Europees recht (5 EC). Deze vakken volgt u via contractonderwijs. Daarna volgt u het driejarig bachelorprogramma. De vakken worden in een cyclus van drie jaar aangeboden.

Rechtgeleerdheid in Deeltijd - verkorte opleiding
Blok Voorsorteervakken Code ECTS
1-2 Inleiding tot de Rechtswetenschap JUR-1INLRW1 9
2 Inleiding internationaal recht JUR-1IINT 5
3 Inleiding Europees recht JUR-1IEUR 5

Semester

Bachelorprogramma

Code

ECTS

Aangeboden in

1 Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het publiekrecht JUR-2HOPUBL 6 2023-2024
1 Bestuursrecht I JUR-2BES1 7 2023-2024
2 Bestuursrecht II (excl. rota adm) ** JUR-2BES2RGL 6 2023-2024
1 Strafrecht I JUR-2STR1 8 2023-2024
2 Strafrecht  II JUR-2STR2RGL 7 2023-2024
1-2 Nederlands en vergelijkend staatsrecht JUR-2STAATSRECHT (1)
JUR-2STARRGL (2)
14 2024-2025
1 Europees Economisch recht # JUR-3EURECO 7 2024-2025
1 Arbeidsrecht ## / * OF JUR-2ARBRECHT 5 2024-2025
1 Inleiding belastingrecht # OF JUR-2INLBELA 5 2024-2025
1 Personen- en familierecht # $ JUR-2PFRRGL 5 2024-2025
1 Rechtssociologie (zonder essay) # / * JUR-3RESOC 5 2024-2025
2 Ethiek voor juristen # * JUR-3ETHIEK 2 2024-2025
2 Historische ontwikkeling vh privaatrecht JUR-2HOPRIV 6

2021-2022
2024-2025

1 Burgerlijk procesrecht # / ** JUR-3BURGPROCES 5

2025-2026

1 Burgerlijk recht I JUR-3BUR1 11

2025-2026

2 Burgerlijk recht II ** JUR-3BURG2RGL 13 2025-2026
2 Ondernemingsrecht ** JUR-3ONDRGL 7 2025-2026
Bachelorscriptie *** JUR-3BACHSCRIPDT 13

Zelf te bepalen

2 Integratievak Economie & Jaarrekeningrecht #/**** JUR-3ECOJAAR 4 Optioneel

# Alleen videocollege, geen werkgroep
## Arbeidsrecht kent twee werkgroepen, deze vinden overdag plaats

$ Personen- en familierecht is alleen een keuzevak voor studenten die in 2018-2019 of later met de voorsorteervakken zijn gestart

* Vak is te volgen door studenten die in 2014-2015 of later met de voorsorteervakken zijn gestart.
** Studenten die voor 2014-2015 zijn gestart met de voorsorteervakken krijgen het oude aantal EC toegekend.
*** Studenten kunnen kiezen uit Burgerlijk recht I, Burgerlijk recht II, Straf(proces)recht I, Straf(proces)recht II, Staatsrecht, Bestuursrecht I, Bestuursrecht II en Rechtssociologie.

**** Studenten die toegelaten willen worden tot de master Fiscaal recht of de masterspecialisatie Ondernemingsrecht, dienen per 2022-2023 te kiezen voor het integratievak: Economie en jaarrekeningrecht in verband met voorkennisvereisten/civiel effect. Let op: de master Fiscaal recht wordt niet in deeltijd aangeboden en kent geen aangepast instellingscollegegeld.