Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Aanmelden onderwijs voor bijvak en buitenfacultaire studenten

Als RU-student van een andere faculteit kun je jezelf als buitenfacultaire student aanmelden voor bepaalde rechtenvakken.

  • Raadpleeg het complete vakoverzicht voor beschikbare vakken en de vereiste juridische voorkennis.
  • Houd er rekening mee dat de aanmeldtermijnen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid mogelijk afwijken van die bij je eigen faculteit.
  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hanteert actievedeelnameverplichting werkgroeponderwijs.

Als (rechten)student van een andere universiteit, kun je je inschrijven als bijvakstudent bij de RU.

  • Je kunt enkel een vak volgen wanneer dit niet wordt aangeboden aan jouw eigen universiteit. Goedkeuring van de examencommissie van jouw universiteit, in de vorm van een verklaring “Geen Bezwaar Bijvak” is vereist. Zorg zelf tijdig voor deze verklaring.
  • Volg de aanmeld- en inschrijfprocedure voor bijvakstudenten.

Tijdens de aanmeldperiode kun je je via Osiris aanmelden.

Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je gebruik maken van dit webformulier van 8 t/m 22 januari. Als een vak zowel hoorcolleges als werkgroepen omvat, dien je aan te geven op welke dagdelen je niet beschikbaar bent om overlap met je andere studie te voorkomen. Raadpleeg hiervoor eerst het rooster. Wanneer er toch sprake van overlap, dan heb je als buitenfacultaire student geen recht op weblectures. Een buitenfacultaire student heeft geen essayverplichting.

Voor het vak Forensische psychiatrie (code: JUR-4FORPSYBF) is er een aparte externe facultaire code. Schrijf je hiervoor in via Osiris van 8 t/m 25 januari. Na inschrijving wordt deze automatisch omgezet naar de reguliere code. Je hoeft je niet apart aan te melden voor het eerste tentamen.

Aanmelden onderwijs tweede semester 2023-2024

  • Zorg ervoor dat je de juiste vakcodes gebruikt, raadpleeg het opleidingsprogramma. Neem bij twijfel contact op met het STIP Rechten.
  • De aanmelding opent rond 09:00 uur 's ochtends. Verifieer na de aanmelding of je correct bent aangemeld voor het hoorcollege, de werkgroep en de eerste tentamengelegenheid in Osiris.
  • Raadpleeg deze pagina voor een uitleg over hoe je je kunt inschrijven voor onderwijs in Osiris.
  • Klopt je aanmelding niet, onderneem dan zelf actie.
  • Aanmelden voor een (her)tentamen kan tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de betreffende (her)tentamendatum.

Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen met betrekking tot de aanmelding, raadpleeg eerst de aanmeldinformatie zorgvuldig. Als aanmelden echt niet lukt, neem dan tijdig telefonisch contact op met het STIP Rechten op 024-3612308. Voor andere vragen kun je ons per e-mail bereiken (stip-fdr@ru.nl).

Om je eigen studieprogramma of vakken aan je rooster toe te voegen, gebruik je jouw persoonlijke rooster. Zorg ervoor dat je jouw voornaam.achternaam@ru.nl e-mailadres correct hebt ingesteld, aangezien dit wordt gebruikt voor officiële communicatie via e-mail.

Meer informatie over