Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Informatie tentamens

Op deze pagina vind je alle informatie over de wijze van tentaminering. Neem deze informatie goed door.

Direct naar:

Vormen van tentaminering

Vrijwel alle tentamens vinden in digitale vorm plaats. De digitale tentamens worden op de campus georganiseerd in het Comeniusgebouw. Hierbij is, zoals gebruikelijk, een surveillant aanwezig. Voor meer informatie over toetsing aan de Radboud Universiteit, bekijk deze pagina.

Let op: vanaf 11 december 2023 veranderen de regels bij het vergeten van je wachtwoord tijdens een digitale toets. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om een tijdelijk wachtwoord te krijgen en alsnog deel te nemen aan de toets. Bekijk de nieuwe werkwijze

De overige vormen van toetsing kunnen mondelinge examens, Take Home-examens, presentaties en essays omvatten. Doorgaans verlopen deze examenvormen via de desbetreffende vaksectie.

Tentamenrooster

Het tentamenrooster is te raadplegen via persoonlijkrooster.ru.nl. Daarnaast vind je het tentamenrooster van Rechten hier (aan dit rooster kunnen geen rechten ontleend worden, het persoonlijk rooster is leidend). Je kunt in het tentamenrooster filteren en zoeken. Het kan voorkomen dat er in het tentamenrooster toch nog wat aangepast gaat worden. Dit zal via je persoonlijke rooster en via de vaksectie nog extra worden gecommuniceerd. Al deze roosters zullen automatisch worden bijgewerkt.

Tentamenweken rechten

T1 (B1): 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
T2: 11 december 2023 t/m 26 januari 2024
Herkansingen semester 1: 14 februari 2024 t/m 16 februari 2024
T3 (B1 & herkansing semester 1): 18 maart 2024 t/m 22 maart 2024
T4: 21 mei 2024 t/m 12 juli 2024

Aan- en afmelden voor tentamens

Fraude

Wie tijdens zijn tentamen met een ander overlegt, pleegt fraude. Wie fraudeert, ondergraaft de waarde van onze diploma’s. Wij vatten dat zwaar op. Bij ontdekking van fraude is de sanctie dan ook zwaar: uitsluiting van de eerste twee volgende tentamenmogelijkheden voor dat vak.

Overigens vinden wij dat een rechtenstudent die fraudeert toont dat hij volstrekt ongeschikt is om als jurist te functioneren. Jullie worden opgeleid voor verschillende eervolle maatschappelijke functies die gemeen hebben dat je over anderen zult oordelen. Wij gaan ervan uit dat jullie beseffen dat je ook wilt laten zien dat je zo’n positie waard bent.

Materialen

Het is mogelijk om gebruik te maken van fysiek materiaal tijdens de tentamens. Van tevoren geven de docenten aan welk materiaal digitaal en/of fysiek meegenomen mag worden. De eventuele controle van het materiaal gebeurt door de surveillanten of indien nodig door de aanwezige docenten.

Controle op identiteit en inschrijving

  • Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Geaccepteerde identificatiemiddelen zijn: paspoort, identiteitskaart, verblijfvergunning en rijbewijs. Een kopie wordt niet geaccepteerd.
  • Indien je identiteitsbewijs verlopen, verloren of gestolen is dien je een bewijs van aangifte/afspraak, gemaakt bij de gemeente, te kunnen laten zien bij STIP Rechten.  Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen wanneer je dit minstens 1 dag voor aanvang van je tentamen bij het STIP Rechten meldt. Op de dag zelf is deelname niet meer mogelijk.

Inzage

  • Uiterlijk bij bekendmaking van de uitslag wordt tijd en plaats van de inzage bekend gemaakt.
  • Er wordt een gezamenlijk inzagemoment gepland (vrijwel altijd in het Comenius of in het Grotius) onder begeleiding van een docent met daarbij het tentamen, het werk van de student, het antwoordmodel en de beoordeling.
  • Wanneer een student door bijzondere omstandigheden (begrafenis, overlappende inzages…..) het gezamenlijk inzagemoment heeft moeten missen, kan de student bij de vaksecties verzoek doen tot een individueel inzagemoment. De student kan dan het tentamen, het antwoordmodel, het werk van de student en de beoordeling inzien, maar er is op dat moment geen mogelijkheid om de docent een vraag te stellen.