Bindend studieadvies (BSA)

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je van je opleiding een bindend studieadvies (BSA). Het advies is gebaseerd op het aantal studiepunten (ECTS) dat je haalt. Als je niet genoeg studiepunten haalt, moet je stoppen met je opleiding. Je krijgt dan een bindend negatief studieadvies. 

Aantal studiepunten

Hoeveel studiepunten* je moet halen om door te mogen met je opleiding verschilt per faculteit: 

  • Rechtsgeleerdheid: 45 
  • Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: 39 
  • Medische Wetenschappen: 42  
  • Letteren: 45
  • Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: 44
  • Sociale Wetenschappen: 42
  • Managementwetenschappen: 42

Per studiejaar kun je in totaal 60 studiepunten halen.

* Voor eerstejaarsstudenten en voor bachelorstudenten met een aangehouden BSA wordt in het studiejaar 2021-2022 de norm voor het BSA met 6,5 EC verlaagd.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Er kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem contact op met de studieadviseur van je opleiding om dit te bespreken.

Downloads