Bindend studieadvies (BSA)

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je van je opleiding een bindend studieadvies (BSA). Het advies is gebaseerd op het aantal studiepunten (ECTS) dat je haalt. Als je niet genoeg studiepunten haalt, moet je stoppen met je opleiding. Je krijgt dan een bindend negatief studieadvies. 

Je kunt meer lezen over het studieadvies in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van jouw opleiding.

Naar het overzicht

Voorlopig Tussentijds Studieadvies

In februari van het eerste studiejaar ontvang je een voorlopig tussentijds studieadvies. Dit advies geeft een indicatie of je je eerste jaar gaat halen. Bij een twijfel of negatief Voorlopig Studieadvies is een aanpassing in studieaanpak of het heroverwegen van je studiekeuze nodig. Neem in dit geval contact op met je studieadviseur.

Optie Studie stopzetten

Op basis van het tussentijds advies kan je besluiten je studie stop te zetten. Je hebt tot 1 maart de mogelijkheid tot vervroegd uitschrijven. Je ontvangt dan geen BSA in juli. Je mag dan in september opnieuw beginnen met dezelfde studie, maar dan moet je wel alle 60 studiepunten halen in het eerste studiejaar.

Aantal studiepunten

Hoeveel studiepunten je moet halen om door te mogen met je opleiding verschilt per faculteit: 

  • Rechtsgeleerdheid: 45 
  • Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: 39 
  • Medische Wetenschappen: 42  
  • Letteren: 45
  • Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen: 44
  • Sociale Wetenschappen: 42
  • Managementwetenschappen: 42

Per studiejaar kun je in totaal 60 studiepunten halen.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Er kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem contact op met de studieadviseur van je opleiding om dit te bespreken.