Convenant taakafbakening werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg

De Ondernemingsraad heeft een Convenant taakafbakening werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg