Financiële ondersteuning bij studievertraging

Regeling Profileringsfonds

Als je door omstandigheden studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Meld dit zo snel mogelijk bij je studieadviseur.

Wie komen in aanmerking

Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning als je studievertraging hebt door bijvoorbeeld:

  • persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, functiebeperking of mantelzorg;
  • overmacht
  • studentbestuur en medezeggenschap

Beschikbare ondersteuning

De Radboud Universiteit biedt studenten die studievertraging oplopen financiële ondersteuning, als je voldoet aan de voorwaarden. Je kunt een ondersteuning krijgen die net zo hoog is als het bedrag dat je elke maand van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt. In collegejaar 2022-2023 is dat €308,81, in collegejaar 2023-2024 is de ondersteuning €345,45 per maand. Als je een aanvullende beurs krijgt, krijg je ook dat bedrag gecompenseerd. Deze financiële ondersteuning is een gift en belastingvrij.

Melden

Meld je studievertraging zo snel mogelijk en binnen 3 maanden bij je studieadviseur. Ook als je verwacht binnenkort studievertraging op te lopen kun je dit melden. Je vindt jouw studieadviseur via het Studenten Informatiepunt van je faculteit.

Aanvragen

Na je melding bij je studieadviseur, moet je verschillende stappen doorlopen. Begin dus tijdig aan het proces. Dit loopt via OSIRIS en je ontvangt notificaties via de mail. Aan het einde van je studie of prestatiebeursperiode, vraag je via OSIRIS de financiële ondersteuning aan.

Downloads