Gedragscode ICT- en internetgebruik voor studenten

Acceptable Use Policy studenten

De Radboud Universiteit biedt aan studenten de mogelijkheid internet te gebruiken ten behoeve van de studie. Zij kunnen ook gebruik maken van een Radboud-mailbox en opslag voor bestanden en studiegegevens. Aan het gebruik van deze faciliteiten zijn regels verbonden. De regels en eventuele sancties zijn vastgelegd in de Gedragscode voor ICT- en internetgebruik voor studenten, ookwel bekend als de ‘Acceptable Use Policy voor studenten’.  

De Gedragscode geldt voor studenten van de Radboud Universiteit alsmede bezoekende studenten die gebruik maken van de internetmogelijkheden van de universiteit. Ook bij gebruik van netwerkvoorzieningen van een andere instelling waarbij toegang wordt verkregen via Eduroam dien je, als student, regels van deze gedragscode in acht te nemen.  

Downloads