Handreiking sociale veiligheid voor studentbestuurders

De handreiking sociale veiligheid voor studentbestuurders ondersteunt studentenorganisatie die met het thema sociale veiligheid aan de slag zijn of dit willen. De handreiking biedt bijvoorbeeld handvatten rondom het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon en geeft tips over workshops en trainingen rondom sociale veiligheid.

Dit document is nog in ontwikkeling: specifieke informatie rondom procedures en protocollen kan gewijzigd worden.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.