Intentieverklaring mentoren en leden introductiecommissies Radboud Intro

Deze intentieverklaring wordt actief onderschreven door zowel de Radboud Universiteit als de betrokken mentoren en leden van de introductiecommissies van de studentenorganisaties. De Radboud Universiteit bespreekt deze Intentieverklaring jaarlijks tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten met mentoren zodat bewustwording wordt gecreëerd en naleving wordt gestimuleerd.

De intentieverklaring is preventief van aard en moedigt goed gedrag aan. Daarnaast kunnen partijen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen in deze intentieverklaring is bepaald.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.