Meldcode huiselijk geweld

Deze meldcode heeft tot doel om beroepskrachten en de aandachtfunctionarissen van de Radboud Universiteit te ondersteunen en begeleiden in de stappen die gezet moeten worden bij signalen van dergelijk geweld.