Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus 2022-2023

De vormgeving en uitvoering van selectie voor bacheloropleidingen met een numerus fixus is vastgelegd in de Regeling Selectie en Plaatsing.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.