Regeling selectie en plaatsing bacheloropleidingen met een numerus fixus 2024-2025

De vormgeving en uitvoering van selectie voor bacheloropleidingen met een numerus fixus is vastgelegd in de Regeling Selectie en Plaatsing.

Downloads