Reglement universitaire studentenraad en facultaire studentenraden

Als bedoeld in artikel 40 en 41 van de Structuurregeling van de Radboud Universiteit Nijmegen. Laatstelijk gewijzigd per 1 maart 2017 bij besluit van het College van Bestuur van 13 februari 2017.