Voorwaarden naam functionele mailbox

Naamgeving functionele mailbox van het type: gedeelde mailbox

De naam moet bestaan uit twee delen. Deel één zegt iets over waarvoor de mailbox gebruikt wordt, deel twee is de naam van een (sub)eenheid van de Radboud Universiteit. Afhankelijk van de gebruikte mailconventies bij die eenheid, staat deel twee in het mailadres voor of na het @-teken. Voorbeelden:

 • Secretariaat (deel 1) ILS (deel2), bijbehorend mailadres: secretariaat-ils [at] ru.nl
 • Beheersecretariaat (deel 1) UVB (deel 2), bijbehorend mailadres: beheerssecretariaat [at] uvb.ru.nl (beheerssecretariaat[at]uvb[dot]ru[dot]nl) (of beheersecretariaat-uvb [at] ru.nl)

Voorwaarden waaraan de naam van een gedeelde mailbox moet voldoen

Beide delen van de naam:

 • Mogen niet met een spatie beginnen maar mogen wel een spatie bevatten
 • Mogen de volgende tekens bevatten: a-z, A-Z, 0-9, - (streepje) en &.
 • Adressen van dit type functionele mailbox mogen de volgende tekens bevatten: a-z, 0-9, - (streepje) en . (punt)

Verder:

 • Deel 1 mag uit maximaal 50 karakters bestaan, deel 2 uit maximaal 30. Samen mogen ze niet meer dan 64 karakters tellen.
 • De naam en het gekoppelde mailadres moet worden goedgekeurd door de Naming Authority van de universiteit of door de Functioneel beheerder van Exchange (dit wordt gecheckt als je een aanvraag voor een functionele postbus hebt ingediend)

Naamgeving functionele mailbox van het type:ruimte

De naam moet bestaan uit twee delen. Deel één is de locatie-aanduiding van de ruimte, in de regel: gebouw (vastgelegde standaard afkorting)-verdieping-kamernummer. Deel twee geeft aan wat voor soort ruimte het is. Voorbeelden (E staat voor Erasmusgebouw): Forum voor ILS gebouw.

 • E.15.09, vergaderkamer FdL
  Bijbehorend mailadres: e.15.09-vergaderkamer-fdl [at] hosting.ru.nl
 • E.20.11, spreekkamer DPO
  Bijbehorend mailadres: e.20.11spreekkamer-dpo [at] hosting.ru.nl

Na het @-teken staat: ‘hosting.ru.nl’, hiermee wordt voorkomen dat van buiten de universiteit naar deze mailadressen gemaild kan worden (bijv. spam).

Voorwaarden waaraan de naam van een ruimte-mailbox moet voldoen

Beide delen van de naam:

 • mogen niet met een spatie beginnen maar mogen wel een spatie bevatten
 • mogen de volgende tekens bevatten: a-z, A-Z, 0-9, - (streepje), & en . (punt)
 • Adressen van dit type functionele mailbox mogen de volgende tekens bevatten: a-z, 0-9, - (streepje) en . (punt)

Verder:

 • Deel 1 bevat een standaard vastgelegde locatieaanduiding zodat ze in het adresboek op een logische volgorde worden getoond. De naam wordt daar eventueel op aangepast.
 • Deel 2 bestaat uit maximaal 30 karakters. Samen mogen ze niet meer dan 64 karakters tellen.
 • De naam en het gekoppelde mailadres moet worden goedgekeurd door de Functioneel beheerder van Exchange.

Naamgeving functionele mailbox van het type: apparatuur

De naam moet bestaan uit twee delen. Deel één is de naam van het apparaat, deel twee de naam van de (sub)eenheid van wie de apparatuur is. Voorbeelden:

 • Uitleenlaptop2, ILS
  Bijbehorend mailadres: uitleenlaptop2-ils [at] hosting.ru.nl
 • Beamer, FdM
  Bijbehorend mailadres: beamer-fdm [at] hosting.ru.nl

Na het @-teken staat: ‘hosting.ru.nl’, hiermee wordt voorkomen dat van buiten de universiteit naar deze mailadressen gemaild kan worden (bijv. spam).

Voorwaarden waaraan de naam van een apparatuur-mailbox moet voldoen

Beide delen van de naam:

 • mogen niet met een spatie beginnen maar mogen wel een spatie bevatten
 • mogen de volgende tekens bevatten: a-z, A-Z, 0-9, - (streepje) & en . (punt)
 • Adressen van dit type functionele mailbox mogen de volgende tekens bevatten: a-z, 0-9, - (streepje) en . (punt)

Verder:

 • Deel 1 mag uit maximaal 50 karakters bestaan, deel 2 uit maximaal 30. Samen mogen ze niet meer dan 64 karakters tellen.
 • De naam en het gekoppelde mailadres moet worden goedgekeurd door de Functioneel beheerder van Exchange.