Aquatische ecologie
Aquatische ecologie

Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) wil wereldwijd toonaangevend onderzoek doen om de reactie van de natuurlijke omgeving op menselijke impact te begrijpen. Met deze kennis draagt het instituut bij aan het beperken van de achteruitgang van ecosystemen en het vinden van oplossingen om de natuurlijke omgeving te herstellen.

Uitgelicht

Sprinkhaan - foto Raymond Sluiter

Ook bodemdieren en insecten ondervinden effecten van stikstof

Meer stikstof in het milieu heeft niet alleen effect op planten, maar ook op bodemdieren en insecten. Daarbij kan klimaatverandering de negatieve effecten van stikstof versterken. Dat concludeert een groep onderzoekers van de Radboud Universiteit.

Aquaculture

Environmental impact of inland aquaculture in Brazil

Met dit onderzoek willen wij de broeikasgasemissies en de nutriëntenbudgetten van aquacultuurvijvers in Brazilië kwantificeren en in verband brengen met beheerspraktijken.

Verregaande verduurzaming voor kassencomplex

In 2022 zijn er grote stappen gezet in het verduurzamen van het kassencomplex op de campus. Het gasverbruik in dit kassencomplex gaat terug naar nul, er is nu al ruim 30% minder stroom nodig dan voorheen en de behoefte aan bestrijdingsmiddelen kromp.

Bezoekadres

Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences is te vinden in het Huygensgebouw in Nijmegen.

Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen

Contact

Neem contact op met het onderzoeksinstituut via het RIBES office, of volg ons op Twitter en Linkedin.