Faciliteiten

Faciliteiten voor experimenten spelen een essentiële rol in alle belangrijke onderzoeksthema's van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES). Op deze pagina vind je alle relevante onderzoeksfaciliteiten.

Organismal Animal Physiology

Kassencomplex, fytotron en proeftuinen

In 2014 werd een nieuwe kas in gebruik genomen, met daarin acht grote kweekruimtes en vijf computergestuurde klimaatkamers, ontworpen voor het brede onderzoek dat bij RIBES wordt uitgevoerd. In de fytotron (wortellab) kan plantgroei en ondergrondse wortelinteractie worden bestudeerd. Daarnaast is er circa 7500 m2 beschikbaar als proeftuin, inclusief kleinere en grotere vijvers. Meer informatie over het kassencomplex en de proeftuinen.

Zebravis-faciliteit

In de aquaria van RIBES zijn de vissen en de benodigde faciliteiten ondergebracht voor onderzoek met de zebravis als diermodel. De zebravis is zeer geschikt voor genetisch onderzoek omdat er een complete genenbank van deze soort bestaat. Dit maakt het mogelijk om de genen van de vis aan te passen voor onderzoek naar verschillende genetische afwijkingen. Meer informatie over de Zebravis-faciliteit.

 

Bioreactoren

De microbiologen van RIBES hebben in de loop der jaren verschillende 'onbestaanbare' micro-organismen ontdekt. Hun bioreactoren hebben bij deze ontdekkingen een essentiële rol gespeeld. De reactoren zorgen voor optimale groeiomstandigheden; deze omstandigheden en de populatieontwikkeling kunnen gedurende vele maanden nauwlettend worden gevolgd.

Gemeenschappelijk instrumentarium

Het Gemeenschappelijk Instrumentarium  is een serviceafdeling van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, geleid door speciaal hiervoor aangestelde medewerkers. Deze faciliteit biedt onderdak aan middelgrote tot grote instrumenten die vaak complex en duur zijn. Deze geavanceerde instrumenten zijn voor RIBES van essentieel belang. Het gaat hier onder andere over de SEM en TEM (scan- en transmissie-elektronenmicroscopen) en beeldanalysetechnieken, zoals autoanalysers voor water- en bodemmonsters in bio-geochemisch-ecologisch onderzoek. RIBES beschikt verder over een CN-deeltjesanalyser, ICP-OES, ICP-MS, IRMS, TOC-analysator en randapparatuur. Meer informatie over het Gemeenschappelijk instrumentarium.

Moleculaire laboratoria

Verschillende RIBES-onderzoekclusters beschikken over geavanceerde apparatuur voor het verwerken van materiaal voor moleculaire analyses. De technici bij RIBES bedienen de instrumenten en optimaliseren de protocollen, en de apparatuur wordt gedeeld door de onderzoeksgroepen.