Onderwijs

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) is betrokken bij het biologieonderwijs van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Alle wetenschappers bij RIBES hebben een tweeledige taak: naast hun onderzoek werken zij als docent.

Laboratory Biology

Bachelor

In het curriculum van de Bachelor Biologie komen alle belangrijke onderzoeksonderwerpen van ons instituut aan bod. Op deze manier kunnen studenten ervaring opdoen met en kennis opdoen over lopende onderzoeksprojecten die binnen het instituut plaatsvinden. Gedurende de driejarige bacheloropleiding kunnen studenten zich geleidelijk aan specialiseren in een van de RIBES-onderzoeksthema's.

Biologie

Wil jij weten hoe klimaatverandering biodiversiteit verandert? Gefascineerd door evolutie, het menselijk brein, genetica, de opsporing en behandeling van ziektes, en ecologie? Dan is de Engelstalige bacheloropleiding Biologie precies wat je zoekt.

Aanmelddeadline: 15 januari

Master

De specialisaties van de Master Biologie omvatten alle onderzoeksonderwerpen van RIBES. De specialisaties zijn Adaptive OrganismsConservation and Restoration EcologyMicrobiology, en Water and Environment. Er is ook een dubbel programma in Transnational ecosystem-based Water Management in samenwerking met de Universiteit van Duisberg-Essen in Duitsland.

Adaptive Organisms

In deze uitdagende, onderzoeksgerichte specialisatie word je expert in de fundamentele processen die betrokken zijn bij stressadaptatie van individuele organismen, bijvoorbeeld planten, micro-organismen en dieren.

Conservation and Restoration Ecology

Focus op de relaties tussen verschillende gemeenschappen binnen een ecosysteem. Leer hoe ze reageren op omgevingsstress en ontrafel de dynamiek van ecosystemen om bij te dragen aan de bescherming van soorten en het herstel van de natuur.

Microbiology

Focus op het functioneren van micro-organismen en hun potentie om onze gezondheid en het milieu te verbeteren. Denk aan toepassingen in energiezuinige afvalverwerking of nieuwe vaccins. Je doet ruime ervaring op in microbieel onderzoek.

Transnational ecosystem-based Water Management

De specialisatie TWM is een internationaal programma voor toekomstige waterbeheerders, waarin ecologie, hydrologie en socio-economie worden gecombineerd. De focus ligt op ecologische oplossingen, die vaak effectiever zijn dan technische aanpassingen.

Water and Environment

Analyseer de menselijke impact op de natuur en word milieudeskundige. Je leert de effecten van stressoren - zoals de uitstoot van koolstofdioxide of giftige pesticiden - te ontrafelen en deze bevindingen te verbinden met maatschappij en beleid.

Promotietraject

RIBES heeft meer dan 60 promovendi in dienst. Wij streven ernaar dat iedere promovendus binnen 48 maanden na het starten van het promotietraject een doctoraat behaalt. RIBES wil uitstekende ondersteuning bieden voor elke promovendus, en die ondersteuning komt zowel vanuit de begeleiders als de RIBES Graduate School.