Onderzoek

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) voert toonaangevend onderzoek uit om de reactie van onze natuurlijke omgeving op menselijke invloeden te leren begrijpen.

Ecological Microbiology

Thema's

RIBES hanteert vier onderzoeksthema's binnen de onderzoeksmissie Towards Healthy Ecosystems. 

Laura van Niftrik in laboratorium

I. Macronutrients and Chemicals of Emerging Concern

RIBES wil beter inzicht krijgen in de ecologie en fysiologie van nieuwe stikstofcyclusbacteriën in aquatische ecosystemen, en deze bacteriën toepassen in waterzuiveringsinstallaties voor het verwijderen van stikstofresten en farmaceutische productresten. RIBES definieert ook nieuwe methodes om de bodemcondities en de nutriëntencyclus in natuur- en landbouwsystemen te verbeteren. Tot slot beoordeelt het instituut het risico dat ‘chemische stoffen van opkomende zorg’ (chemicals of emerging concern) met zich meebrengen en probeert het duurzame oplossingen te vinden om deze uit aquatische milieus te verwijderen.

Plant Systems Physiology

II. Physical Conditions: Understanding Responses and Adaptation Mechanism to Stressors

Drastische veranderingen in fysieke omstandigheden (droogte, overstromingen, temperatuur) leiden tot een daling in de diversiteit aan soorten en beïnvloeden wereldwijd de duurzaamheid van natuurlijke systemen en landbouwsystemen. Om voedselzekerheid en -veiligheid te kunnen garanderen is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van klimaatbestendige gewassen en dieren. Het verwerken van diepgaande inzichten uit de ecofysiologie van planten en dieren kan leiden tot een daling in de overmatige behoefte aan energie, antibiotica, pesticiden, herbiciden, eiwitrijke voeding of kunstmest.

Organisme dierfysiologie zebravissenlab

III. Biodiversity Decline and Recovery of Ecological Communities

RIBES ontrafelt, begrijpt en vindt oplossingen voor het dringend noodzakelijke herstel van ecosystemen, om zo de biodiversiteit te vergroten en een breed scala aan ecosysteemdiensten te ondersteunen. Het instituut speelt een toonaangevende rol in bio-demografisch onderzoek; het is de thuishaven van vooraanstaande populatie-ecologen en werkt zeer succesvol samen met een reeks soort-georiënteerde ngo’s die zijn verenigd in de ‘Natuurplaza’, gevestigd op de campus van de Radboud Universiteit.

Aquatische ecologie

IV. Mitigation of Greenhouse Gases

RIBES onderzoekt de beperking van broeikasgasemissies en de aanpassing van organismen aan de klimaatverandering. Hiermee wil het instituut de klimaatverandering in met name aquatische en waterrijke natuurgebieden begrijpen en uiteindelijk terugdringen en bestrijden.

Projecten

Onderzoekers bij RIBES zijn betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Deze lijst bevat een aantal lopende projecten.

 • Living Lab Ooijpolder

  Living Lab Ooijpolder

  In de Ooijpolder in Gelderland is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. In het Living Lab wordt onderzocht hoe de bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit in de Ooijpolder hebben verbeterd.

 • HeatYield

  Het project zal bijdragen tot fundamenteel biologisch inzicht en tot materialen en strategieën voor de veredeling van hittebestendige gewasvariëteiten.

 • druppels op drijvende varen

  AZOPRO - Azolla farming on rewetted agricultural lands

  In het project AzoPro wordt onderzoek gedaan naar de potentie van de kroosvaren voor het verwijderen van fosfaat uit voormalige landbouwgronden in transitie naar natuur.

Bekijk meer projecten

Clusters

RIBES is verdeeld in drie onderzoekclusters. Alle clusters nemen deel aan het overkoepelende onderzoeksthema ‘Towards Healthy Ecosystems’, waarbij hun complementaire expertise optimaal wordt benut in nauwe samenwerking met hun brede netwerken van partners in de academische wereld en organisaties in de publieke en private sector.

Publicaties

Bekijk alle publicaties, dissertaties en datasets in Radboud Repository.

Bekijk alle publicaties