Over RIBES

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) is een van de onderzoeksinstituten binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. RIBES voert met geavanceerde onderzoeksfaciliteiten hoogwaardig onderzoek uit naar thema's met een grote maatschappelijke relevantie.

Missie: Towards Healthy Ecosystems

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) doet toonaangevend onderzoek om de reactie van de natuurlijke omgeving op menselijke invloeden te leren begrijpen.

RIBES onderzoekt stressfactoren en aanpassingsprocessen in ernstig aangetaste ecosystemen. Dit door nieuwsgierigheid gedreven, fundamentele onderzoek is gekoppeld aan innovatieve toepassingen in zowel de industrie als de samenleving, waarbij de nadruk wordt gelegd op het verminderen van de achteruitgang van het ecosysteem en het vinden van oplossingen om de natuur te herstellen.

RIBES is (inter)nationaal uniek; het instituut doet onderzoek naar drie grote groepen organismen (micro-organismen, planten en dieren) en het onderzoek heeft betrekking op bijna alle niveaus van biologische organisatie.

Naast het ontwikkelen van onderzoek van wereldklasse biedt het instituut uitstekend onderwijs aan in de bachelor en master Biologie en is het mogelijk om een promotietraject te volgen.

Management team RIBES

Managementteam

Het managementteam (MT) van RIBES bestaat uit één lid uit elk cluster, plus de directeur bedrijfsvoering.

Mark Huijbregts (voorzitter)
Laura van Niftrik
Ivo Rieu
Martijn Frieling (algemeen directeur)

Het managementteam van RIBES wordt ondersteund door beleidsmedewerker Lara de Die.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Met het onderzoeksthema ‘Towards Healthy Ecosystems’ wil RIBES een significante impact hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), waaronder Leven op het Land, Leven in het Water, Klimaatactie, Geen Honger en Schoon Water en Sanitair, en belangrijke uitdagingen van onze toekomstige samenleving aanpakken.

PhD Council

De PhD Council van RIBES bestaat uit zes promovendi van ons instituut, met leden uit de verschillende onderzoeksgroepen. Ze vertegenwoordigen promovendi van het instituut bij het RIBES-managementteam en organiseren activiteiten voor promovendi . Neem contact met hen op via phdcouncil.ribes [at] science.ru.nl.

Partners

Ons instituut werkt samen met partners in en buiten de regio van Nijmegen, zowel in projecten als op structurele basis. Onze structurele partners zijn onder andere: Natuurplaza, Stichting Bargerveen, RIVM, B-Ware, RadboudumcWageningen University & Research, NEC-E, het Centre for Avian Population Studies (CAPS) en Naturalis Biodiversity Center. Neem contact met ons op voor mogelijke samenwerkingen.

Logo RIBES

Logo

Het logo van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) kan in .JPG-formaat worden gedownload. Neem voor andere bestandsformaten van logo's contact op met het bureau RIBES.

Download logo RIBES (.jpg)

Contact

Neem contact op met het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences via het bureau RIBES. 

+31 24 365 22 94