Search

Centrum voor Kunsthistorische Documentatie

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een grote collectie beeldmateriaal en verzorgt diensten op het gebied van beeldresearch en levering van beeldmateriaal. Het CKD is een onderdeel van het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid en werkt nauw samen met de opleiding Kunstgeschiedenis van de Faculteit der Letteren.

Het CKD heeft in opdracht én in eigen beheer een aantal online databases gerealiseerd.

Contact

Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

Telefoon: 024-36 12623
Fax: 024-36 16067
E-mailadres: ckd@let.ru.nl

Product(en) bestellen

Logo CKD

Onze services

Afbeeldingen-onderzoek voor publicaties:

U kunt bij ons terecht met algemene vragen of specifieke vragen naar beeldmateriaal van een bepaald kunstwerk of een bepaalde kunstenaar. Onze expertise komt pas echt tot uitdrukking wanneer een - doorgaans vage - vraag naar beeldmateriaal wordt omgezet in concrete afbeeldingen.

Afbeeldingen-onderzoek voor musea:

Arbeidsintensief beeldonderzoek voorafgaand aan of ten behoeve van tentoonstellingen, catalogi en dergelijke.

Het CKD geeft adviezen op het gebied waar kunstgeschiedenis en automatisering elkaar kruisen. Wij hebben ervaring op de volgende punten:

  • beheer, conservering en archivering van collecties
  • kunsthistorisch onderzoek
  • advisering over terminologie en thesauri
  • informatie-analyse
  • ontwerpen en ontwikkelen van databanken
  • ontwerpen van gebruikershandleidingen
  • beoordelen van reeds bestaande informatiesystemen

Collecties

Memling

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een grote collectie interessante en unieke collecties.

Online databases

Het CKD is gespecialiseerd in kunsthistorische databases. We hebben sommige collecties, zoals de foto's van Hans Sibbelee, gedigitaliseerd. We zijn gespecialiseerd in onderzoeks-databases voor laat-middeleeuwse afbeeldingen, zoals Kunera and Stalla.

Deze afbeeldingen kunnen zowel digitaal (hoge of lage resolutiescan, op cd-rom of via email) als analoog (ectachroom, foto) aangeleverd worden.