Search

Collecties

Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) beheert een verscheidenheid van interessante en unieke collecties. Deze archieven zijn opgebouwd in de loop van ruim 50 jaar voor het kunsthistorisch onderwijs en onderzoek. Zonder afbeeldingen kan een kunsthistoricus immers geen onderwijs geven of onderzoek doen.

Het is vooral Prof. Dr. Frits van der Meer geweest, hoogleraar Kunstgeschiedenis der Middeleeuwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, die de verzameling uitgebreid heeft. In de beginjaren lag de nadruk op de vroegchristelijke en middeleeuwse kunstvormen, van architectuur tot decoratieve kunst. In de loop der tijd werd de verzameling uitgebouwd zodat tegenwoordig alle kunstvormen uit alle eeuwen ruim vertegenwoordigd zijn.

Dankzij de geautomatiseerde ontsluiting van een groot deel van de collectie en de verwerving van de iconografische geordende Van der Krogt-collectie, is het archief van het CKD één van de breedste en best ontsloten kunsthistorische archieven van Nederland.

Algemene collectie Kunstgeschiedenis en Archeologie

Het fotoarchief omvat circa 800.000 foto's en reproducties van kunstwerken. Een aanzienlijk deel is gedigitaliseerd en online raadpleegbaar zoals de collectie portretten van het CKD.

Uiterst omvangrijk is de microfichecollectie, met circa 1.500.000 afbeeldingen van kunst en architectuur in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje Portugal, Italië en de Benelux.

De collectie dia's van de opleidingen kunstgeschiedenis en archeologie, die werden gebruikt voor onderzoek en onderwijs,  bevat circa 125.000 stuks. De dia’s zijn allemaal gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de Faun-database.

Collectie prenten

De prentencollectie van het CKD omvat circa 3000 stuks grafiek, grotendeels aangekocht in de jaren 1965-1983. De collectie kan getypeerd worden als divers, met enkele zeer kostbare exemplaren en is bedoeld voor onderwijsdoeleinden. Onder de 364 zeventiende-eeuwse gravures zijn er verschillende van bekende graveurs. Het merendeel stamt uit de achttiende en negentiende eeuw.

Collectie Van der Krogt

In 2006 heeft het CKD de Van der Krogt collectie verworven. De collectie is in 35 jaar bijeengebracht door de karmeliet Gerard van der Krogt. De collectie bevat meer dan 300.000 afbeeldingen van beeldende kunst.

Het bijzondere van deze collectie is dat de afbeeldingen iconografisch geordend zijn. Met deze collectie bezit het CKD het grootste iconografisch geordende archief van Nederland op het gebied van de beeldende kunst.

Collectie Sibbelee

De collectie Sibbelee omvat het gehele oeuvre van de fotograaf Hans Sibbelee van meer dan 15.000 opnamen die tussen circa 1940 en 1987 werden gemaakt. De collectie is voor het overgrote deel digitaal ontsloten en is online raadpleegbaar.

Daar leest u tevens meer over de fotograaf, de deelgebieden van de collectie en de publicaties die het CKD over Hans Sibbelee heeft uitgegeven. De Radboud Universiteit bezit het auteursrecht op de collectie Sibbelee.

Collectie Verspaandonck

J.A.J.M. Verspaandonk (1918-2002) was conservator van de handschriften en oude drukken van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent in Utrecht. Hij was gefascineerd door het snijwerk op laatmiddeleeuwse koorbanken en hij bouwde hierover een uitgebreid fotoarchief op. De collectie Verspaandonk bevat 5.500 afdrukken en zeker tweemaal zoveel negatieven van koorbanken in Nederland, België, Noord-Frankrijk en het Neder-Rijn-gebied in Duitsland. In 2003 werd de collectie ten behoeve van onderzoek overgedragen aan het CKD. De collectie is digitaal ontsloten en is raadpleegbaar in de Stalla-database.

Collectie Gerlach

Het Gerlach Archief is genoemd naar de samensteller pater P. Gerlach ofm. cap. (1901-1971). Simon Schümmer, Bosschenaar van geboorte, trad op achttienjarige leeftijd in bij de Kapucijnen te ’s-Hertogenbosch, waar hij de kloosternaam Gerlach aannam. Zijn oversten stuurden hem naar de universiteit van Leuven waar hij geschiedenis studeerde. Ook voor de kunstgeschiedenis had hij grote interesse. Hij verzamelde en ordende in ruim 80 dozen onder andere talloze afbeeldingen, prentjes, gebedenboekjes en artikelen over heiligen en over andere christelijke themata.

Collectie Pferschy

De uit Oostenrijk afkomstige fotograaf Othmar Pferschy (1898-1984) vervaardigde voor de opleiding Kunstgeschiedenis honderden foto’s van kerken, monumenten en landschappen in Turkije. Daarnaast heeft hij in Iran (Persepolis) gefotografeerd. Zijn zwart-wit opnamen geven een beeld van de culturele rijkdom van Turkije.