Search

Online databases

Onderstaand vindt u een overzicht van onze online databases. Afbeeldingen uit één van deze archieven kunnen besteld worden via dit formulier.

Kunera

Image from the Kunera collection

Kunera is de database van laatmiddeleeuwse insignes en ampullen. Deze weinig bekende objecten zijn de materiële getuigen van de rijke en boeiende visuele cultuur van de late Middeleeuwen. Het doel van Kunera als onderzoeksproject van de Radboud Universiteit is tweeledig. Enerzijds proberen we de kennis over de laatmiddeleeuwse (bedevaart-)cultuur te vergroten. Anderzijds dient de database een documentair doel. Kunera streeft er naar zoveel mogelijk insignes goed te documenteren om zo de waardevolle informatie van dit historische materiaal voor de toekomst veilig te stellen.

Stalla

Stalla 2

Stalla is de database van middeleeuwse koorbanken. Koorbanken maakten deel uit van het vaste kerkmeubilair in middeleeuwse klooster- en kapittelkerken en zijn vervaardigd in de periode van 1150 tot 1550 en terug te vinden in grote delen van Europa. Sinds 15 april 2005 wordt bij het CKD een wetenschappelijke database opgebouwd met afbeeldingen en documentaire gegevens - in de meest ruime zin - van koorbanken en misericorden in Europa.

Sibbelee

Self portrait of Hans Sibbelee

Sibbelee is de database met gedigitaliseerde foto’s van de fotograaf Hans Sibbelee (1915-2003). De collectie bevat zijn gehele oeuvre en bestaat uit meer dan 15.000 foto’s genomen tussen ongeveer 1940 en 1987.

Porthis

Image from the Porthis collection

Porthis is de database gewijd aan het Portrait Historié. De database is het resultaat van een ondertussen afgerond onderzoeksproject naar het gehistoriseerde portret in de Westerse kunst. De database bevatte oorspronkelijk kunstwerken gemaakt in de Gouden Eeuw in de Nederlanden maar is nu aangevuld met Portraits Historiés uit de hele Westerse kunstgeschiedenis.

Portrettengalerij

Portrettengalerij

Het fotoarchief van het CKD bevat naar schatting ruim 800.000 foto's en reproducties. Dit materiaal is zeer wisselend van kwaliteit: van originele foto's van fotografen tot ingekleurde ansichtkaarten of plaatjes uit veilingcatalogi. In de afgelopen jaren is een begin gemaakt om dit archief ook gedeeltelijk thematisch en digitaal te ontsluiten. Een voorbeeld hiervan is de Portrettengalerijdatabase. Op dit moment zijn bijna 14.000 portretten uit onze afbeeldingen-collectie gelicht, gescand en in de database ingevoerd.

Faun

Object from the Faun collection

De collectie dia's van de opleidingen kunstgeschiedenis en archeologie, die werden gebruikt voor onderzoek en onderwijs,  omvat circa 125.000 stuks. De dia’s zijn allemaal gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de Faun-database.