Search

Toelichting bij de promotiefilm voor de database Stalla

In april 2012 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek getiteld Koorbanken in Brabant 1425-1550: 'Van goeden houte gemaekt'. Het werk van laatmiddeleeuwse schrijnwerkers en beeldsnijders.

Mijn onderzoek richt zich in de eerste plaats op de schrijnwerkers en de  beeldsnijders verantwoordelijk voor de vervaardiging van koorgestoelten. Gegevens over de makers van de koorbanken zijn vaak summier bekend. Bijzonder is dan ook dat Jan Borchman in contemporain bronnenmateriaal opduikt als schrijnwerker van een viertal koorgestoelten. Wie was deze Jan Borchman? Wat was zijn positie als schrijnwerker? Met wie werkte hij samen? Was er sprake van een atelier en waar was hij werkzaam? Archivalisch en stilistisch onderzoek wordt ingezet om deze vragen te beantwoorden waardoor niet alleen inzicht wordt verkregen in het leven en werk van Jan Borchman maar ook in de werkwijze van de middeleeuwse ambachtsman.

Ten tweede wordt er ingezoomd op het bewaard gebleven werk van Borchman: het koorgestoelte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot (1515-1516) en de goed gedocumenteerde Oirschotse banken (1508-1511) die verwoest zijn in de Tweede Wereldoorlog. Het houtsnijwerk aan deze koorbanken met tal van religieuze en profane voorstellingen maakt deze ensembles representatief en sprekend voor het fenomeen. Vooral het beeldsnijwerk van de misericorden roept vragen op omtrent hun betekenis: is er sprake van een beeldprogramma en in hoeverre zijn de voorstellingen te plaatsen in de laatmiddeleeuwse beeldtraditie?

In het kader van de workshop Don't be so scientific aangeboden door de Graduate School of Humanities (RU) heb ik met de hulp van anderen een film gemaakt waar mijn onderzoek wordt gepresenteerd. Veel kijkplezier gewenst!

Christel Theunissen (c.theunissen@let.ru.nl)