Search

Miniaturen

Het gebedenboek bevat in huidige vorm nog maar liefst 106 miniaturen. Daarnaast zijn er nog vele miniaturen in de loop der eeuwen helaas door verzamelaars, handelaren en liefhebbers uit het boek gesneden. Op veruit de meeste miniaturen staan heiligen afgebeeld. Dit deel van het gebedenboek heet het Sanctorale. De opbouw van het Sanctorale is steeds hetzelfde: een korte reeks van doorgaans drie gebeden wordt voorafgegaan door een miniatuur waarop de desbetreffende heiligen staan afgebeeld.

De gebeden en miniaturen in Maria's gebedenboek zijn opgenomen in de volgorde van het liturgisch jaar. En dat is precies de volgorde waarin zij hier worden gepresenteerd. Een jaar lang, te beginnen op 30 november, wordt op de feestdag van de eerste heilige de miniatuur gepubliceerd. Beleef het liturgisch jaar in gebed met Maria.