Search

Theodora van Rome, Ambrosius en Maria van Egypte - responses

Date of news: 1 April 2016

Fol. 181r

Theodora van Rome (feestdag 1 april) was de vermeende zuster van de heilige Herman van Rome, die zij bijstond gedurende zijn martelingen. Enkele maanden later werd zijzelf gemarteld en naast hem begraven. In het midden staat Ambrosius, bisschop van Milaan en een van de vier grote westerse kerkvaders (feestdag 4 april). Maria van Egypte (feestdag 2 april) is met haar naakte, maar behaarde lichaam een bijzondere verschijning. Als prostituee liet zij zich tijdens haar pelgrimstocht gebruiken door alle mannen in het gezelschap. Zij bekeerde zich en zwierf als boetedoening veertig jaar door de woestijn, met haar haar als enige bescherming. In haar hand heeft zij drie broden, die zij meenam in de woestijn.