Search

Paus Leo, Tiburtius en Valerianus van Rome - responses

Date of news: 11 April 2016

Fol. 183v

De twee buitenste heiligen zijn de broers Tiburtius en Valerianus van Rome (feestdag 14 april). Hun verhaal is verbonden met dat van de heilige Cecilia, met wie Valerianus was gehuwd. Op haar huwelijk vertelde Cecilia dat zij uit liefde voor Christus maagd wilde blijven. De broers volgden haar geloof, wat hen het leven kostte. De zwaarden die zij dragen verwijzen naar hun onthoofding. Doorgaans worden Tiburtius en Valerianus tezamen met Cecilia afgebeeld, maar zij is verderop in het gebedenboek bij haar eigen feestdag. In het midden staat Leo I de Grote, die op 29 september 440 tot paus werd gekozen. Zijn pauselijke status is duidelijk door zijn imposante tiara. Hij viert zijn feestdag op 11 april.