Search

Petrus’ banden, paus Stephanus I en Dominicus - responses

Date of news: 1 August 2016

Fol. 215r

Links staat apostel Petrus. Het is de tweede keer dat hij is afgebeeld in het gebedenboek, dit keer met betrekking tot het feest van zijn bevrijding. Toen hij tezamen met Jakobus de Meerdere door Herodes Agrippa gevangen werd genomen, en Jakobus de marteldood stierf, werd Petrus bevrijd door een engel. De ketenen die hij droeg, de ‘banden’, werden door christenen bewaard en vereerd. Er werden zelfs wonderbaarlijke krachten aan toegeschreven. Het feest van de bevrijding van Petrus wordt gevierd op 1 augustus. In het midden staat paus Stephanus I. Volgens de traditie stierf hij de marteldood, maar dat wordt ondertussen niet meer aangenomen. Zijn feestdag is op 2 augustus. Rechts staat de stichter van de Dominicanenorde, Dominicus Guzmán van Caleruega, gekleed in het zwart-witte habijt van deze orde. Zijn feestdag is op 8 augustus.