Search

Tiburtius, Hippolytus en Clara van Assisi - responses

Date of news: 11 August 2016

Fol. 221r

Tiburtius van Rome, hier links, werd bekeerd door Sebastianus en werd net buiten Rome onthoofd. Zijn feestdag is op 11 augustus, gelijktijdig met die van de heilige Susanna, die op een voorafgaande miniatuur staat afgebeeld. Rechts staat de soldaat Hippolytus die tot opdracht had Laurentius in gevangenschap te bewaken. Hij was echter zo van de heilige onder de indruk dat hij zich met zijn gehele huishouden liet bekeren. Hierop werden zij ter dood gebracht door onthoofding. Hippolytus stierf doordat hij achter een wild paard werd gebonden, of doordat hij werd gevierendeeld. Zijn feestdag is op 13 augustus. De non in het midden is Clara van Assisi, stichteres van de tweede orde van Franciscus. Zij draagt een monstrans in haar handen doordat zij volgens de legende daarmee een dreigende aanval van de Saracenen wist te verhinderen. Haar feestdag is op 11 augustus.