Search

De dood van Maria

Date of news: 15 August 2016

Fol. 223v

Deze prachtige miniatuur staat bij het feest van het ontslapen van Maria, dat wordt gevierd op 15 augustus. De Maagd ligt op bed, omringd door de twaalf apostelen en één klein engeltje dat voorzichtig haar kussens opschudt. Het overlijden van Maria, of de Tenhemelopneming, wordt niet genoemd in de Bijbel. De gebeurtenis is via mondelinge traditie en de apocriefe evangeliën overgeleverd. Toen Maria stervende was, werden alle apostelen opgeroepen om naar haar toe te komen. Zij bevonden zich ieder op een andere plek op de wereld om het evangelie te verspreiden. Zo was Petrus in Rome, Paulus in Tiberias, Thomas in de binnenlanden van India en Jacobus in Jeruzalem. De apostelen die reeds waren gestorven, werden door de Heilige Geest opgewekt uit hun graf. Toen zij allen aan het bed van Maria zaten, verheugde zij zich erop naar God en haar zoon te gaan. De verluchter bracht grote variatie aan in de apostelen. Ze rouwen, bidden, lezen, zegenen en converseren onderling. Hun bedrukte gezichten steken scherp af tegen de gelukzalige uitdrukking op het gezicht van Maria, die op haar sterfbed sprak: ‘Ik vertrouw erop dat onze God en Meester uit de hemel naar hier toe zal komen. Ja, ik zie Hem zelfs al.’