Search

Radegundis van Poitiers, Serena van Rome en Helena

Date of news: 16 August 2016

Fol. 228v

De vrouw in de prachtige roze jurk is koningin Radegundis van Poitiers, de dochter van koning van Thüringen. Zij werd ontvoerd door koning Chlotarius, die haar dwong met hem te trouwen. Hierop vluchtte Radegundis en werd non. Tot aan haar dood leefde zij in een nonnenklooster bij Poitiers. Haar feestdag valt op 13 augustus. De twee overige gebeden in deze sectie zijn gericht aan de keizerinnen Serena van Rome (feestdag 16 augustus) en Helena (feestdag 18 augustus). Beide vrouwen zijn afgebeeld met een keizerlijke tiara. Omdat verdere attributen ontbreken, kan niet worden bepaald wie wie is. Helena was de moeder van keizer Constantijn, de eerste Christelijke keizer van Rome. Zij ontdekte het ware kruis en had grote invloed op de verspreiding van het Christendom. Serena wordt soms omschreven als de vrouw van keizer Diocletianus, maar deze bewering is onbetrouwbaar.