Search

Bartolomeus, Ludovicus van Frankrijk en Augustinus

Date of news: 24 August 2016

Fol. 232r

Links staat de Ludovicus IX van Frankrijk, een goede koning en voorbeeldige vader van elf kinderen. Hij nam deel aan de derde kruistocht naar Jeruzalem met als doel het Heilige Land te veroveren. Aldaar veroverde hij vele kostbare relieken, waaronder bloed van Christus, een stuk van Veronica’s zweetdoek en de schedel van Johannes de Doper. Hij werd in 1297 heiligverklaard en zijn feestdag is op 25 augustus. In het midden staat apostel Bartolomeüs, wiens feestdag wordt gevierd op 24 augustus. Hij predikte in Arabië, India, Lycaonië, Mesopotamië, Parthië en Armenië, waar hij een gruwelijke marteldood stierf. Met het mes dat hij bij zich draagt werd hij levend gevild, voordat hij werd onthoofd. Rechts staat kerkvader Augustinus van Hippo. Zijn feestdag is op 28 augustus. De werken die hij schreef waren van grote invloed op de kerk. In zijn hand houdt hij zijn symbool: een roze hart.