Search

Brigitta van Kildare, Ignatius van Antiochië en Maria met Christus

Date of news: 1 February 2016

Fol. 164r

De beeldschone vrouw links is Brigitta van Kildare, de dochter van het stamhoofd van Leinster (feestdag 1 februari). Zij zou worden uitgehuwelijkt, maar was christen en bad om lelijkheid om onder de verbintenis uit te komen. Nadat zij op deze wijze maagd bleef, werd zij weer even mooi als tevoren. Aan haar worden talloze wonderen en zegeningen toegeschreven. Ignatius, bisschop van Antiochië (feestdag 1 februari), was een vroege martelaar; onder keizer Trajanus werd hij overgebracht naar Rome en werd daar verscheurd door wilde dieren. Onderweg schreef hij brieven aan christenen in verschillende steden waaruit blijkt hoe gretig hij uitkeek naar zijn martelaarschap. Aan de rechter kant draagt Maria Christus aan de borst. Maria Lichtmis (2 februari) is het feest waarop zij volgens de joodse traditie veertig dagen na de geboorte door het offer van twee duiven weer rein werd.