Search

Agatha, Blasius en Dorothea

Date of news: 3 February 2016

Fol. 166rBlasius, bisschop van Sebaste (feestdag 3 februari), leefde teruggetrokken om aan vervolgingen te ontsnappen. Na zijn arrestatie onderging hij meerdere martelingen. Hij zou worden verdronken, maar liep weg over het water. Zijn lichaam werd met wolkammen opengereten en uiteindelijk stierf hij door onthoofding. De jonge maagd rechts is Dorothea van Caesarea (feestdag 6 februari). Zij werd onder keizer Diocletianus gemarteld en onthoofd. Onderweg naar de executieplaats vroeg haar advocaat Theophilus spottend of zij bloemen uit het paradijs wilde sturen. Hierop antwoordde zij: ‘Het zal gebeuren.’ Om deze reden draagt zij een mandje met bloemen. Links staat Agatha van Catania (feestdag 5 februari). Omwille van haar christelijke geloof weigerde zij een huwelijk. Daarop onderging zij zware folteringen, waaronder het afsnijden van haar borsten. In deze miniatuur draagt zij een tang met een afgesneden borst.