Search

Fol. 172v - responses

Date of news: 24 February 2016

Fol. 172v

In het midden staat apostel Mattias met zijn hellebaard (feestdag 24 februari). Mattias stierf de marteldood door steniging en onthoofding door een bijl. Opmerkelijk is zijn gevorkte baard en veel haar, dat zowel grijs als bruin is. De twee andere heiligen horen bij elkaar: het zijn de Romeinse martelaren Marinus en Asterius van Rome (feestdag 3 maart). Marinus, een soldaat in het Romeinse leger en heimelijk christen, werd gepromoveerd tot centurio. Voordat hij deze post kon bekleden, moest hij een offer aan de keizer brengen. Hij weigerde te offeren en openbaarde zijn christelijke geloof, waarop hij werd hij onthoofd. Senator Asterius van Caesarea ontfermde zich over zijn lichaam en gaf Marinus een christelijke begrafenis. Als gevolg hiervan werd hij eveneens onthoofd.