Search

Poncianus, Maurus van Subiaco en Antonius de Grote - Reageren

Date of news: 14 January 2016

Fol. 155r

In het midden staat Pontius van Spoleto (feestdag: 14 januari), een heilige soldaat die onder keizer Marcus Aurelius de marteldood stierf. Aangezien enkele van zijn relieken in Utrecht worden bewaard, geniet hij in de bisschopsstad speciale verering. Links en recht staan twee abten, respectievelijk Maurus van Subiaco (feestdag: 15 januari) en Antonius de Grote (feestdag: 17 januari). Onder de voeten van Antonius brandt het ‘antoniusvuur’, een aandoening gekenmerkt door tintelingen, misvormingen of afsterving van ledematen. Antonius werd hierbij aangeroepen. Ook het varken aan zijn voeten houdt hiermee verband: het eten van varkensvlees gold als geneesmiddel tegen antoniusvuur. Met belletje in zijn handen verdrijft hij boze geesten.