Search

Marcellus, Sebastianus en Fabianus

Date of news: 18 January 2016

Fol. 157r

Links staat Marcellus. Nadat hij in 308 tot paus was verkozen, bracht hij na de vervolgingen van keizer Diocletianus de kerk weer op orde door de heropbouw van verwoeste kerkgebouwen. Zijn feestdag is op 16 januari. De twee heiligen naast hem, Sebastianus van Rome in het midden en paus Fabianus aan de rechterkant, worden vaker samen afgebeeld; zij hebben hun feestdag samen op 20 januari. Sebastianus was een officier in het leger en bekeerde zich onder Diocletianus tot het christendom. Om zijn geloof werd hij vastgebonden aan een paal en met pijlen doorboord. Deze marteling overleefde hij ternauwernood en hij herstelde door de verzorging van de heilige Irene. Hierna werd hij echter alsnog gedood en in het riool in Rome gegooid.