Search

Bekering van Paulus

Date of news: 25 January 2016

Fol. 161r

Deze voorstelling behoort bij één heiligenfeest: de bekering van Paulus (25 januari). Daarin wijkt dit blad af van wat gebruikelijk is in dit gebedenboek: meestal worden drie heiligen op één miniatuur afgebeeld. Voordat Paulus zich tot het christendom bekeerde, ging hij door het leven als Saulus en was hij een fervent christenvervolger. Op een dag, toen hij te paard onderweg was naar Damascus, werd hij plotseling omstraald door licht uit de hemel. Van schrik viel hij op de grond en hoorde de stem van Jezus die aan hem vroeg waarom hij hem vervolgde. Zijn metgezellen waren sprakeloos. Ook zij hoorden de stem, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Toen na drie dagen zijn blindheid genas begon hij met het verkondigen van het christendom. Opmerkelijk is dat in deze miniatuur een goddelijke aanwezigheid volledig ontbreekt; doorgaans bevindt Jezus zich in de lucht of komen er gouden stralen naar beneden.