Search

Policarpus, Johannes Chrsysostomus en Karel de Grote

Date of news: 26 January 2016

Fol. 162r

De apostolische vader Polycarpus aan de linkerkant (feestdag 26 januari) was een leerling van Johannes de Doper. Hij weigerde te offeren voor afgoden, verkondigde christen te zijn en stierf de marteldood door een dolksteek. Johannes Chrysostomus, in het Nederlands Jan Guldemond (feestdag 30 januari), was een filosoof en beroemd redenaar in Antiochië. Hij herzag de Griekse liturgie en werd daardoor tweemaal verbannen, in 403 en 404. Johannes stierf in ballingschap. Prominent in het midden staat Karel de Grote, koning der Franken en keizer van het Roomse Rijk (feestdag 28 januari). Op kerstdag in het jaar 800 werd Karel door paus Leo III in Rome tot keizer gekroond. In 1165 werd hij heilig verklaard door de tegenpaus Paschalis III. Hoewel daarmee zijn canonisatie eigenlijk ongeldig is, wordt hij met name in bisdom Aken als heilige vereerd.