Search

Visitatie, de zeven broers en Margaretha van Antiochië

Date of news: 2 July 2016

Fol. 204r

Links staat Maria met de kleine Christus op de arm. Zij is hier afgebeeld vanwege het feest van de Visitatie, een ontmoeting met haar nicht Elisabet. Beide vrouwen waren op dat moment in verwachting: Maria van Christus en Elisabet van Johannes de Doper. De feestdag van de Visitatie wordt sinds 1969 op 31 mei gevierd, maar in de tijd van Maria van Gelre was dit nog op 2 juli. Naast Maria staan de zeven gebroeders Januarius, Felix, Philippus, Silvanus, Alexander, Vitalis en Martialis. Door een opeenstapeling van hoofden was de verluchter in staat hen alle zeven af te beelden. De broers stierven op dezelfde dag de marteldood, namelijk op 10 juli. Door deze sterfdatum ontstond het idee van bloedverwantschap. Of dit daadwerkelijk zo is, weten we niet; ze werden in vier verschillende catacomben begraven. Rechts staat Margaretha van Antiochië. Haar feestdag is op 20 juli. Volgens een van de legenden werd Margaretha verzwolgen door een draak. Door middel van haar kruisstaf kwam zij ongedeerd uit de buik van het beest. Doordat Margaretha ongedeerd en zonder pijn uit de buik van de draak kwam, is zij de patroonheilige van zwangere vrouwen. Maria van Gelre zal haar hebben aangeroepen om zwanger te raken; ondanks twee huwelijken bleef zij kinderloos.