Search

Abdon en Sennen van Rome, Germanus van Auxerre - Reageren

Date of news: 30 July 2016

Fol. 213v

De heiligen aan de linker- en rechterkant horen bij elkaar; het zijn de edellieden Abdon en Sennen van Rome. Afkomstig uit Perzië, waren zij als krijgsgevangenen naar Rome overgebracht. Daar weigerden zij te offeren voor de god Jupiter, wat leidde tot hun marteldood. De twee ondergingen meerdere martelingen. Na geseling werden zij voor de wilde dieren gegooid. Zoals vaker het geval in heiligenverhalen deerden de dieren hen niet; zij verdedigden de martelaren zelfs. Uiteindelijk werden Abdon en Sennen gedood door het zwaard. Abdon is de oudste van de twee, dus waarschijnlijk is hij de linker man met de grijze baard. Hun feestdag is op 30 juli. Tussen hen in staat Germanus, bisschop van Auxerre. Hij werd ooit door de heilige Martinus omschreven als de meest vereerde heilige van Frankrijk. Zijn gedenkdag is op 31 juli.