Search

Erasmus, Marcellinus en Petrus van Rome - responses

Date of news: 2 June 2016

Fol. 193v

Marcellinus en Petrus van Rome vieren gezamenlijk hun feestdag op 2 juni. Marcellinus was priester en Petrus was exorcist; onder keizer Diocletianus werden zij beide onthoofd. Tussen hen in staat Erasmus van Formia, bisschop van Antiochië, die eveneens zijn feestdag op 2 juni heeft. Ook hij onderging onder Diocletianus meerdere martelingen, waaronder met knotsen, loden pijpen, kokende hars, zwavel, lood en olie. Overal kwam hij ongeschonden onder vandaan. Uiteindelijk stierf hij doordat zijn ingewanden met een lier uit zijn buik werden getrokken. Als verwijzing daarnaar draagt hij een kleine windas. De ruimte waarin de mannen zijn geplaatst, illustreert goed hoe de verluchters constant zochten naar een manier om de heiligenvoorstellingen interessant te houden. Onder de ronde zilveren ramen zijn in groen reliëf kleine beeltenissen van heiligen geschilderd, voorzien van gouden nimbi.