Search

Barnabas, Vitus en Marcus en Marcellianus van Rome

Date of news: 11 June 2016

Fol. 196v

In het midden staat Barnabas (feestdag 11 juni), die onder de naam Jozef van Cyprus naar Jeruzalem trok. Al vroeg werkte hij samen met apostel Paulus. Hoewel hij mogelijk bisschop van Milaan was, is hij hier als apostel afgebeeld. Het boek in zijn handen verwijst mogelijk naar het evangelie van Matteüs, dat hij bij zich hield toen zijn graf werd ontdekt. De andere twee heiligen zijn minder gemakkelijk te herkennen. Deze sectie bevat nog twee gebeden: aan Vitus van Luciana (feestdag 15 juni) en aan de tweelingbroers Marcus en Marcellianus van Rome (feestdag 18 juni). Waarschijnlijk is Vitus links afgebeeld; als edelman voorzien van modieuze kledij. Rechts is dan Marcus of Marcellianus, ondanks dat het harnas niet overeenstemt met hun positie als diaken.