Search

Gervasius en Protasius van Milaan, en Edeltrudis van Engeland - responses

Date of news: 19 June 2016

Fol. 198r

De twee heiligen aan de linker- en rechterkant zijn de broers Gervasius en Protatius van Milaan. Zij leefden in de tweede eeuw na Christus en hun feestdag valt op 19 juni. Over hun leven is weinig bekend, alleen dat zij de kinderen waren van de heiligen Vitalis en Valeria van Ravenna en dat zij werden gemarteld. De voorwerpen in hun handen verwijzen daarnaar: Gervasius werd doodgeslagen door een knots, en zijn broer onthoofd door het zwaard. Hun graf werd in de vierde eeuw ontdekt door kerkvader Ambrosius en is sindsdien plaats van vele wonderen. De heilige in het midden is een bijzonder geval. Het bijbehorende gebed is gericht aan de heilige Engelse koningin Etheldrada van Ely, ooit de populairste Angelsaksische vrouwelijke heilige. De verluchter schilderde daarentegen toch echt een koning. Hoe deze verwarring precies tot stand kwam, zal in de toekomst verder moeten worden uitgezocht.