Search

De Martelaren van Ararat en Albanus van Mainz

Date of news: 21 June 2016

Fol. 199v

Op een grote heuvel zijn tien naakte lichamen in allerlei pijnlijke houdingen aan doornenstruiken gespietst. Het zijn de Martelaren van Ararat. Volgens de legende stond Achatius van Ararat onder keizer Hadrianus aan het hoofd van een leger dat een slag dreigde te verliezen. Wanhopig offerden Achatius en zijn mannen aan de goden en smeekten om hulp. Hierop verscheen een engel die hen de overwinning beloofde, mits zij zich tot het Christendom bekeerden. Zij volgden het advies op en wonnen de strijd glorieus. Toen de heidense keizer Hadrianus echter vernam dat zijn soldaten zich tot het Christendom hadden bekeerd, bracht hij Achatius en zijn 10.000 mannen ter dood door hen te kruisigen op de berg Ararat. Hun feestdag is op 22 juni. Weggestopt in de linkerbenedenhoek staat bisschop Albanus, een Griekse bisschop die door de arianen werd verbannen en predikte in Mainz. Hij werd aldaar opnieuw gevangen genomen en ter dood gebracht. Zijn feestdag is op 21 juni.