Search

Perpetua en Felicitas van Cathago, Gregorius

Date of news: 7 March 2016

Fol. 174r

In het midden staat paus Gregorius de Grote, wiens feestdag op 12 maart wordt gevierd. Samen met Ambrosius van Milaan, Augustinus van Hippo en Hiëronymus van Bethlehem, behoort hij tot de vier grote westerse kerkvaders. Hij wordt geflankeerd door de heiligen Perpetua en Felicitas. Perpetua was van aristocratische afkomst en was de meesteres van de hoogzwangere slavin Felicitas. Als slachtoffer van christenvervolging werden zij gearresteerd. Op 7 maart, hun latere gezamenlijke feestdag, werden zij in een arena voor wilde dieren geworpen. De dieren deerden hen echter niet; zij kwamen uiteindelijk door onthoofding om het leven. Hun marteling is uitvoerig gedocumenteerd en zeker authentiek. Tijdens hun gevangenschap schreef Perpetua een gedetailleerd verslag over de visioenen die ze had, dat bewaard is gebleven. De details van de executie werden later door anderen toegevoegd.