Search

Man van Smarten - responses

Date of news: 25 March 2016

Fol. 178r

De Man van Smarten is een niet verhalende beeltenis waarop Christus in een open graf zijn wonden toont. Doorgaans is Christus alleen afgebeeld, soms is hij ondersteund door engelen. In deze miniatuur wordt hij vastgehouden door zijn moeder Maria. In de achtergrond zijn personen en instrumenten afgebeeld die een rol speelden in de lijdensweg van Christus. Het bakje met zilveren munten, het zwaard en de hellebaard horen toe aan het verraad van Judas en de arrestatie door de Farizeeën. Petrus, die Christus tot drie maal toe verloochende vóórdat de haan kraaide, staat links bovenin; de rode haan zit op het kruis. De andere hoofden zijn van de rechters waarvoor Christus moest verschijnen. Ook is de Veronica-doek afgebeeld. Toen de Verlosser tijdens zijn kruisdraging het zweet van zijn gezicht veegde, bleef zijn een afdruk van zijn gelaat in de doek achter. De geselpaal, roe en vuist, hebben betrekking tot de geseling; de hamer, bijl, ladder, lans, spons en tang tot de kruisiging. Verspreid liggen de drie dobbelstenen waarmee de soldaten om Christus’ paarse kleed dobbelden. De drie gouden potjes voor de tombe zijn de zalfpotjes waarmee de drie Maria’s naar het graf togen om het lichaam van Christus te zalven.