Search

Guntramus van Bourgondië, Quirinus van Neuss en Balbina van Rome

Date of news: 29 March 2016

Fol. 179r

Links staat Guntramus, koning van Bourgondië (feestdag 28 maart). Hij scheidde van zijn vrouw en liet overhaast zijn lijfarts executeren, waarvan hij zijn hele leven spijt had. Door grote giften aan steden en kloosters, werd de ‘goede koning’ direct na zijn dood heilig verklaard. Rechts staat Quirinus van Neuss (feestdag 30 maart). Hij was belast met het bewaken van paus Alexander I, die hem tot het christendom bekeerde. Tezamen met zijn dochter Balbina, hier in het midden, liet hij zich dopen. Quirinus werd tijdens het bewind van Hadrianus onthoofd en bijgezet in de catacomben van Praetextatus. Zijn verering vond vooral plaats in het Rijnland, sinds zijn relieken in 1050 werden geschonken aan een abdij in Neuss. Zijn dochter Balbina bleef maagd en was martelares (feestdag 31 maart).