Search

Servatius, Helena en Urbanus

Date of news: 13 May 2016

Fol. 192r

In het midden staat keizerin Helena, de moeder van Constantijn de Grote (feestdag 21 mei). Helena was een overtuigd christen en liet vele kerken en kloosters bouwen. Volgens de legende vond zij in de vierde eeuw het heilige Kruis waaraan Christus was gestorven. Het kruis waarnaast zij doorgaans wordt afgebeeld, bleef in het gebedenboek achterwege. Rechts staat paus Urbanus I, te herkennen aan zijn pauselijke tiara (feestdag 25 mei). Urbanus werd in het jaar 222 gekozen tot paus, maar verder is er over zijn leven niets met zekerheid bekend. Aan de linkerkant staat Servatius van Maastricht, de eerste bisschop van Maastricht (feestdag 13 mei). Zijn relieken worden bewaard in de schatkamer van de St. Servaas, in een reliekschrijn uit de twaalfde eeuw.