Search

Willibrordus van Utrecht, Theodorus Tiro en Martinus van Tours

Date of news: 7 November 2016

Fol. 258r

Links staat Willibrordus, een missionaris uit York die op het vaste land, door medewerking van Frankische heersers, de eerste aartsbisschop van Friesland werd. Van de Frankische koning Pippijn kreeg hij toestemming om in Utrecht het St. Maartensklooster en de St. Salvatorkerk te bouwen. Zijn feestdag wordt op 7 november gevierd. In het midden staat een onbekendere heilige: Theorodus Tiro. Deze christen-soldaat uit Armenië of Syrië weigerde wegens zijn geloof te offeren aan afgoden en werd gefolterd. Na folteringen stierf hij uiteindelijk op de brandstapel. Zijn feestdag is op 9 november. Rechts staat Martinus van Tours, op wiens feestdag op 11 november ieder jaar Sint Maarten wordt gevierd. De beroemdste gebeurtenis uit zijn leven is dat hij een deel van zijn mantel aan een arme bedelaar gaf. Martinus is de patroonheilige van Utrecht en de Domkerk.