Search

Cecilia, Clemens I en Catharina van Alexandrië

Date of news: 22 November 2016

Fol. 262v

De vrouw aan de linkerkant is een van de meest populaire heiligen in de middeleeuwen, namelijk Catharina van Alexandrië. Haar feestdag is op 25 november. Omdat zij weigerde haar geloof af te zweren, werd zij veroordeeld tot de dood op het rad. Het rad werd echter verbrijzeld door de bliksem. Uiteindelijk stierf zij door onthoofding. De attributen die zij draagt, het rad en het zwaard, verwijzen naar haar martelaarschap. In het midden staat paus Clemens I, wiens feestdag op 24 november valt. Volgens de legende stierf hij de marteldood door verdrinking. Rechts van hem staat een andere populaire heilige: Caecilia van Rome. Terwijl de muziek op haar bruiloft klonk, gaf zij haar verse echtgenoot te kennen maagd te willen blijven. Daarom wordt zij veelal afgebeeld met een orgel. In de Noordelijke Nederlanden draagt zij echter ook vaak een valk, als verwijzing naar haar adellijke afkomst.